PTB

Công ty Cổ phần Phú Tài (HSX)

PTB: Lợi nhuận 6 tháng hoàn thành 51% kế hoạch năm

Hội đồng quản trị của CTCP Phú Tài (PTB) thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với 33,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 51% kế hoạch năm.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm giá trị sản xuất của PTB đạt 361,32 tỷ đồng, doanh thu đạt 743 tỷ đồng, hoàn thành 45% kế hoạch năm.

Với kết quả đạt được trong 6 tháng, Hội đồng quản trị đưa ra các chỉ tiêu cho những tháng còn lại với 1.110 tỷ đồng doanh thu và xấp xỉ 50 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX150.405,3 +150.384,8 (733.584,6%) 6,83,8
UPCOM0,0 -22,0 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -27,8 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,8 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX725.484,0 +725.437,0 (1.543.483,0%) 9,95,0
UPCOM1,3 -0,1 (-7,1%) 0,97,4
HNX4,5 0,0 (0,0%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -27,3 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược