PPI

Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương (HSX)

Công bố thông tin: PPI báo cáo quản trị năm 2012 - bản đính chính

CTCP Phát triển hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương (PPI) báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012.

Theo đó, năm 2012 công ty đã thực hiện 27 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 10 nghị quyết.

Giao dịch cổ phiếu: Có 10 giao dịch mua/bán cổ phiếu của cổ đông nội bộ, liên quan và cổ đông lớn thực hiện trong năm 2012.

Chi tiết báo cáo quản trị năm 2012.
 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 296,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 47,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 35,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 200,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược