POM

Công ty Cổ phần Thép Pomina (HSX)

Công bố thông tin: POM thông qua tổ chức ĐHCĐ thường niên

Hội đồng quản trị của CTCP Thép Pomina (POM) thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

 

Theo đó, POM sẽ tổ chức đại hội vào 26/4/2013 tại White Palace, 194 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

Ngày đăng ký cuối cùng vào 29/3/2013.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 14.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 816,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 612,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX3,2 -0,3 (-8,6%) 1,35,6
HSX35.389,8 +35.353,7 (97.797,1%) 0,525,0
UPCOM0,3 -0,1 (-25,0%) 0,77,3
HSX716.636,3 +716.618,8 (4.094.964,8%) 1,55,5
HSX690.094,4 +690.064,6 (2.319.545,0%) 2,310,4
HSX521.994,3 +521.987,6 (7.779.248,7%) 3,76,5
HNX2,9 0,0 (0,0%) 0,429,3
HNX8,9 +0,1 (1,1%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược