POM

Công ty Cổ phần Thép Pomina (HSX)

Giao dịch liên quan: POM – Thép Việt mua không hết 7,15 triệu cổ phiếu

Như vậy, Công ty TNHH TM&SX Thép Việt mới chỉ mua được 556.080 CP trong tổng số 7,15 triệu cổ phiếu đăng ký giao dịch.

 

 

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch:  Công ty TNHH TM&SX Thép Việt
 
Mã chứng khoán: POM
 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 114.869.978 CP
 
Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Đỗ Duy Thái
 
Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
 
Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Tổng Giám đốc
 
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 7.149.312 CP
 
Số lượng CP đã mua: 556.080 CP
 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 115.426.058 CP CP
 
Mục đích thực hiện giao dịch: Tái cơ cấu danh mục đầu tư
 
Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
 
Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 23/1/2013 đến ngày 21/2/2013.

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 14.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 816,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 612,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,4 -0,2 (-12,5%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -3,2 (-100,0%) 1,35,6
HSX35.389,8 +35.353,7 (97.797,1%) 0,525,0
UPCOM0,3 0,0 (0,0%) 0,77,3
HSX716.636,3 +716.618,8 (4.094.964,8%) 1,55,5
HSX690.094,4 +690.064,6 (2.319.545,0%) 2,310,4
HSX521.994,3 +521.987,6 (7.779.248,7%) 3,76,5
HNX3,1 -0,1 (-3,1%) 0,429,3
HNX0,0 -9,7 (-100,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược