POM

Công ty Cổ phần Thép Pomina (HSX)

Giao dịch liên quan: POM – Thép Việt đăng ký mua gần 6,6 triệu cổ phiếu

Nếu thành công, số cổ phiếu Công ty Thép Việt nắm giữ tại POM tăng lên trên 122 triệu cổ phiếu.

 

 

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch:  Công ty TNHH TM&SX Thép Việt
 
Mã chứng khoán: POM
 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 115.426.058 CP
 
Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Đỗ Duy Thái
 
Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
 
Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Tổng Giám đốc
 
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 6.593.232 CP
 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 122.019.290 CP
 
Mục đích thực hiện giao dịch: Tái cơ cấu danh mục đầu tư
 
Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
 
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 1/3/2013 đến ngày 30/3/2013.

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 14.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 816,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 612,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,4 0,0 (0,0%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -3,0 (-100,0%) 1,35,6
HSX35.389,8 +35.353,7 (97.797,1%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX716.636,3 +716.618,8 (4.094.964,8%) 1,55,5
HSX690.094,4 +690.064,6 (2.319.545,0%) 2,310,4
HSX521.994,3 +521.987,6 (7.779.248,7%) 3,76,5
HNX3,1 0,0 (0,0%) 0,429,3
HNX9,0 0,0 (0,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược