POM

Công ty Cổ phần Thép Pomina (HSX)

Kết quả kinh doanh: POM lãi chưa đến 2 tỷ đồng trong năm 2012

Mặc dù quý IV lợi nhuận của POM tăng trưởng tăng 24% so với cùng kỳ nhưng do 9 tháng lỗ nhiều nên lợi nhuận cả năm chỉ bằng 0,5% so với 2011.

 

Công ty Cổ phần Thép Pomina (POM)  thông báo kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2012 đã hợp nhất.
 
So với cùng kỳ, hoạt động kinh doanh quý IV/2012 của POM khá khởi sắc. Tuy nhiên, khoản lỗ 9 tháng khiến KQKD cả năm 2012 có kết thúc khá buồn. Cụ thể:
 
Riêng quý IV, POM đạt 3.406,42 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 11% nhưng do giá vốn hàng bán tăng cao nên lãi gộp còn 133,55 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ.
 
Nhờ tiết kiệm được hơn 115 tỷ đồng chi phí tài chính nên POM có lãi 22,47 tỷ đồng quý IV, tăng 24% so với cùng kỳ.
 
Lũy kế cả năm 2012, POM lãi ròng chưa đầy 2 tỷ đồng, cùng kỳ lãi ròng 406,7 tỷ đồng.
Kết quả kinh doanh: POM lãi chưa đến 2 tỷ đồng trong năm 2012POM

Theo - CafeFCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 14.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 816,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 612,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,4 -0,2 (-12,5%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -3,2 (-100,0%) 1,35,6
HSX35.389,8 +35.353,7 (97.797,1%) 0,525,0
UPCOM0,3 0,0 (0,0%) 0,77,3
HSX716.636,3 +716.618,8 (4.094.964,8%) 1,55,5
HSX690.094,4 +690.064,6 (2.319.545,0%) 2,310,4
HSX521.994,3 +521.987,6 (7.779.248,7%) 3,76,5
HNX3,1 -0,1 (-3,1%) 0,429,3
HNX0,0 -9,7 (-100,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược