POM

Công ty Cổ phần Thép Pomina (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: POM – Thép Việt đã mua 749.110 CP

Do biến động thị trường nên công ty đã không mua hết gần 8 triệu cổ phiếu như đã đăng ký.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH TM&SX Thép Việt

Mã chứng khoán: POM

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 114.120.868 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Đỗ Duy Thái

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Tổng Giám đốc

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 7.898.422 CP

Số lượng CP đã mua: 749.110 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 114.869.978 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 17/12/2012 đến ngày 16/1/2013

Lý do không giao dịch hết số lượng đã đăng ký: Do diễn biến giá không phù hợp


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 14.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 816,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 612,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,4 0,0 (0,0%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -3,0 (-100,0%) 1,35,6
HSX35.389,8 +35.353,7 (97.797,1%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX716.636,3 +716.618,8 (4.094.964,8%) 1,55,5
HSX690.094,4 +690.064,6 (2.319.545,0%) 2,310,4
HSX521.994,3 +521.987,6 (7.779.248,7%) 3,76,5
HNX3,1 0,0 (0,0%) 0,429,3
HNX9,0 0,0 (0,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược