POM

Công ty Cổ phần Thép Pomina (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: POM – Thép Việt đăng ký mua 7,15 triệu CP

Nếu thành công, số cổ phiếu của cổ đông này nắm giữ tại POM tăng lên trên 122 triệu cổ phiếu.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH TM&SX Thép Việt

Mã chứng khoán: POM

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 114.869.978 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Đô Duy Thái

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Tổng Giám đốc

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 7.149.312 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 122.019.290 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Tái cơ cấu danh mục đầu tư

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 23/1/2013 đến ngày 21/2/2013.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 14.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 816,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 612,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,3 -0,1 (-7,1%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -6,9 (-100,0%) 1,35,6
HSX300.810,7 +300.765,9 (671.352,5%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX460.062,9 +460.048,5 (3.194.781,0%) 1,55,5
HSX566.231,5 +566.190,2 (1.372.582,3%) 2,310,4
HSX61.931,7 +61.919,2 (495.353,2%) 3,76,5
HNX3,6 +0,1 (2,9%) 0,429,3
HNX0,0 -12,0 (-100,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược