POM

Công ty Cổ phần Thép Pomina (HSX)

Công bố thông tin: POM báo cáo quản trị năm 2012

CTCP Thép Pomina (POM) báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012.

 Theo đó, trong năm 2012 Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp và ban hành 01 nghị quyết để xác định ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

Về giao dịch cổ phiếu: Công ty TNHH Thép Việt đã mua vào gần 1,25 triệu cổ phiếu, tăng tỷ lệ sở hữu lên 60,89% vốn điều lệ.

Chi tiết báo cáo quản trị năm 2012 của POM.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 14.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 816,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 612,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,4 0,0 (0,0%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -3,0 (-100,0%) 1,35,6
HSX35.389,8 +35.353,7 (97.797,1%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX716.636,3 +716.618,8 (4.094.964,8%) 1,55,5
HSX690.094,4 +690.064,6 (2.319.545,0%) 2,310,4
HSX521.994,3 +521.987,6 (7.779.248,7%) 3,76,5
HNX3,1 0,0 (0,0%) 0,429,3
HNX9,0 0,0 (0,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược