POM

Công ty Cổ phần Thép Pomina (HSX)

Công bố thông tin: POM – cổ đông lớn không công bố thông tin

Sở GDCK Tp.HCM cho biết, tổ chức có liên quan tới ông Đỗ Huy Thái – Thành viên HĐQT của CTCP Thép Pomina (POM) giao dịch nhưng không CBTT.

 Cụ thể, Công ty TNHH TM và SX Thép Việt là tổ chức có liên quan của ông Đỗ Duy Thái- Thành viên HĐQT của POM đã mua 926.338 cổ phiếu POM từ ngày 09/08/2012 đến 30/11/2012 nhưng không công bố thông tin và không báo cáo kết quả giao dịch sau khi đăng ký giao dịch ngày 29/06/2012.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 14.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 816,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 612,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX3,2 -0,3 (-8,6%) 1,35,6
HSX35.389,8 +35.353,7 (97.797,1%) 0,525,0
UPCOM0,3 -0,1 (-25,0%) 0,77,3
HSX716.636,3 +716.618,8 (4.094.964,8%) 1,55,5
HSX690.094,4 +690.064,6 (2.319.545,0%) 2,310,4
HSX521.994,3 +521.987,6 (7.779.248,7%) 3,76,5
HNX2,9 0,0 (0,0%) 0,429,3
HNX8,9 +0,1 (1,1%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược