POM

Công ty Cổ phần Thép Pomina (HSX)

KQKD quý III: POM lỗ 46,3 tỷ đồng do lãi vay lớn

Lũy kế 9 tháng POM lãi ròng 94,5 tỷ đồng, chỉ bằng gần 20% so với 9 tháng năm 2011.

Công ty Cổ phần Thép Pomina (POM) thông báo kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012 của riêng công ty mẹ.

Trong quý III, doanh thu sụt giảm, chi phí giá vốn tăng khiến lãi gộp giảm trên 50% khi đạt 37,5 tỷ đồng.

Chi phí lãi vay trở thành gánh nặng cho POM khi phải trả gần 96 tỷ đồng, gấp 3 cùng kỳ. Thêm vào đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng cao đã làm cho công ty lỗ 46,3 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm POM lãi 94,5 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 489 tỷ đồng 9 tháng năm 2011.
 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 14.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 816,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 612,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,4 (-100,0%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -6,3 (-100,0%) 1,35,6
HSX35.389,9 +35.346,3 (81.069,5%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX601.620,6 +601.606,2 (4.177.821,0%) 1,55,5
HSX26.542,5 +26.502,9 (66.842,0%) 2,310,4
HSX176.947,3 +176.935,1 (1.444.368,0%) 3,76,5
HNX3,7 -0,1 (-2,6%) 0,429,3
HNX11,7 +0,1 (0,9%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược