POM

Công ty Cổ phần Thép Pomina (HSX)

KQKD quý III: POM lỗ 46,3 tỷ đồng do lãi vay lớn

Lũy kế 9 tháng POM lãi ròng 94,5 tỷ đồng, chỉ bằng gần 20% so với 9 tháng năm 2011.

Công ty Cổ phần Thép Pomina (POM) thông báo kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012 của riêng công ty mẹ.

Trong quý III, doanh thu sụt giảm, chi phí giá vốn tăng khiến lãi gộp giảm trên 50% khi đạt 37,5 tỷ đồng.

Chi phí lãi vay trở thành gánh nặng cho POM khi phải trả gần 96 tỷ đồng, gấp 3 cùng kỳ. Thêm vào đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng cao đã làm cho công ty lỗ 46,3 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm POM lãi 94,5 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 489 tỷ đồng 9 tháng năm 2011.
 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 14.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 816,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 612,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,3 (-100,0%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX4,5 -0,3 (-6,3%) 1,35,6
HSX123.863,5 +123.822,5 (302.006,0%) 0,525,0
UPCOM0,3 -0,1 (-25,0%) 0,77,3
HSX159.252,6 +159.238,4 (1.121.397,3%) 1,55,5
HSX88.474,0 +88.439,0 (252.682,7%) 2,310,4
HSX424.673,4 +424.666,2 (5.898.141,0%) 3,76,5
HNX4,1 0,0 (0,0%) 0,429,3
HNX11,4 -0,1 (-0,9%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược