POM

Công ty Cổ phần Thép Pomina (HSX)

Kết quả kinh doanh hợp nhất: Quý II, lợi nhuận của POM giảm 90% so với cùng kỳ

Mặc dù doanh thu tăng nhưng chi phí giá vốn hàng bán cao nên lợi nhuận hợp nhất quý II của POM có mức giảm sâu khi đạt 13,5 tỷ đồng.

Sang đến quý II, ngành bất động sản vẫn đóng băng, chi phí đầu tư cho xây dựng cơ bản, đầu tư công giảm đã tác động tiêu cực đến tiêu thụ của ngành thép.

Là một đơn vị trong ngành thép, CTCP Thép Pomina (POM) không tránh khỏi bị ảnh hưởng khi tình hình tiêu thụ sụt giảm, POM phải giảm giá bán để kích thích tiêu thụ, trong khi các chi phí cố định không thay đổi.

Do đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 13,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 138,6 tỷ đồng.

Tổng doanh thu bán hàng trong quý POM đạt 2.933,04 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 3% so với cùng kỳ nhưng mức tăng của giá vốn tăng 11,8% nên lợi nhuận gộp chỉ bằng 1/3 khi đạt 106,7 tỷ đồng.

Quý II, mảng hoạt động tài chính POM lỗ 61,5 tỷ đồng, nhẹ hơn mức lỗ của quý II/2011. Tuy nhiên các chi phí khác đều tăng cao.

Ngoài ra, POM phải gánh khoản lỗ 2,1 tỷ đồng từ lợi nhuận khác và -2,7 tỷ đồng từ công ty liên doanh liên kết nên đã góp phần giảm lợi nhuận của POM.

Lũy kế 6 tháng POM lãi hợp nhất 37,3 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 312,2 tỷ đồng đạt được ở 6 tháng năm 2011.

Tính đến hết quý II, hàng tồn kho của POM là 2.402,8 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số đầu kỳ


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 14.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 816,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 612,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,4 0,0 (0,0%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -3,0 (-100,0%) 1,35,6
HSX35.389,8 +35.353,7 (97.797,1%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX716.636,3 +716.618,8 (4.094.964,8%) 1,55,5
HSX690.094,4 +690.064,6 (2.319.545,0%) 2,310,4
HSX521.994,3 +521.987,6 (7.779.248,7%) 3,76,5
HNX3,1 0,0 (0,0%) 0,429,3
HNX9,0 0,0 (0,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược