POM

Công ty Cổ phần Thép Pomina (HSX)

POM: Báo cáo thường niên năm 2011

CTCP Thép Pomina (POM) công bố báo cáo thường niên năm 2011 như sau:

Chi tiết trong file đính kèm tại đây


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 14.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 816,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 612,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,3 -0,1 (-7,1%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -6,9 (-100,0%) 1,35,6
HSX300.810,7 +300.765,9 (671.352,5%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX460.062,9 +460.048,5 (3.194.781,0%) 1,55,5
HSX566.231,5 +566.190,2 (1.372.582,3%) 2,310,4
HSX61.931,7 +61.919,2 (495.353,2%) 3,76,5
HNX3,6 +0,1 (2,9%) 0,429,3
HNX0,0 -12,0 (-100,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược