POM

Công ty Cổ phần Thép Pomina (HSX)

POM: Báo cáo thường niên năm 2011

CTCP Thép Pomina (POM) công bố báo cáo thường niên năm 2011 như sau:

Chi tiết trong file đính kèm tại đây


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 14.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 816,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 612,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,4 (-100,0%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -5,0 (-100,0%) 1,35,6
HSX35.389,9 +35.347,4 (83.170,3%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX35.389,6 +35.377,6 (294.813,0%) 1,55,5
HSX460.063,1 +460.027,6 (1.295.852,4%) 2,310,4
HSX53.084,3 +53.074,3 (530.742,6%) 3,76,5
HNX3,4 0,0 (0,0%) 0,429,3
HNX0,0 -11,9 (-100,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược