POM

Công ty Cổ phần Thép Pomina (HSX)

POM: Quý I đạt gần 17 tỷ đồng lợi nhuận

Do tình hình tiêu thụ cả nước vẫn đang trên đà suy giảm, sản lượng tiêu thụ quý 1 của Pomina đạt 170.348 tấn, doanh thu 2.653 tỷ, lợi nhuận 16,73 tỷ.

Trước thời điểm tình hình tiêu thụ khó khăn, thì mục tiêu hàng đầu của Pomina group là ưu tiên giữ vững thị phần thay vì chỉ quan tâm đến lợi nhuận ngắn hạn.

Những tín hiệu cho thấy thị trường bất động sản bắt đầu khởi động lại và từ quý 2/2012 và khi nhà máy luyện 1,000,000 tấn năm đi vào hoạt động ổn định thì lợi nhuận của Pomina sẽ được cải thiện.

Năm 2012, Đại hội cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh với 14.400 tỷ đồng doanh thu; 400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tỷ suất LNST/doanh thu đạt 2,78% và LNST/ vốn chủ sở hữu đạt 14,02%. Mức cổ tức năm 2012 dự kiến đạt 15%.


Theo - POMCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 14.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 816,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 612,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,5 0,0 (0,0%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX6,9 +0,6 (9,5%) 1,35,6
HSX35.389,9 +35.346,3 (81.069,5%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX35.389,6 +35.375,3 (247.379,6%) 1,55,5
HSX787.415,5 +787.374,2 (1.906.475,0%) 2,310,4
HSX115.015,8 +115.003,5 (931.202,0%) 3,76,5
HNX3,5 -0,1 (-2,8%) 0,429,3
HNX0,0 -11,7 (-100,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược