PHR

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (HSX)

Thay đổi nhân sự: Ông Lê Phi Hùng tái đắc cử Chủ tịch HĐQT của PHR

CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự.

 

Theo đó, ông Lê Phi Hùng đã tái đắc cử chức vụ Chủ tịch HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua gồm 03 thành viên là: Hồ Mộng Vân; Vũ Quốc Anh và Võ Thanh Tùng.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.902,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 621,75 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 466,31 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX468.910,2 +468.895,8 (3.256.221,0%) 5,42,7
HSX9,5 0,0 (0,0%) 1,67,2
HSX787.415,1 +787.407,5 (10.360.625,1%) 1,86,3
HSX442.368,4 +442.333,6 (1.271.073,4%) 16,23,2
HSX8.847,5 +8.835,4 (73.323,0%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -3,3 (-100,0%) 0,56,4
HSX33,0 0,0 (0,0%) 6,36,0
HSX345.047,4 +345.011,2 (953.069,6%) 9,23,4
HSX35.389,6 +35.378,0 (304.982,3%) 2,26,0
HSX13,0 0,0 (0,0%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược