PHR

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (HSX)

Kết quả kinh doanh: Tháng 2, PHR ước đạt 22,7 tỷ đồng tỷ đồng lợi nhuận

Công ty cổ phần Cao Su Phước Hòa (PHR) công bố kết quả SXKD tháng 02/2013 và phướng hướng tháng 03/2013.

 

Tháng 02, công ty khai thác được 306,214 tấn mủ quy khô (đạt 1,56% kế hoạch năm). Giao bán trong tháng 984,126 tấn mủ thành phẩm, giá bán bình quân 62.933.932 đồng/tấn, doanh thu thành phẩm đạt 61.934.918.351 đồng. Kết quả kinh doanh tháng 02 lợi nhuận ước đạt 22,75 tỷ đồng.
 
Giao bán trong tháng 984,126 tấn mủ thành phẩm, giá bán bình quân 62,93 triệu đồng/tấn, doanh thu 61,93 tỷ đồng.
 
Lũy kế tiêu thụ được 3.233,076 tấn thành phẩm, giá bán bình quân 61,66 triệu đồng/tấn, doanh thu thành phẩm đạt 199,37 tỷ đồng, cơ cấu tiêu thụ như sau:
 
Tổng doanh thu hai tháng (cả mủ skim) được 202,5 tỷ đồng. 
 
Tháng 3, PHR tiếp tục giao hàng theo các hợp đồng đã ký, đàm phán với khách hàng về kế hoạch giao hàng tháng 4 và tháng 5 trong tình hình bệnh rụng lá phấn trắng nặng, khó khởi cạo sớm đồng thời chuẩn bị kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm 2013 trình đại hội cổ đông.
 
Tổng số cán bộ công nhân toàn công ty hiện có 6.016 người, đã thực hiện thanh toán xong lương tháng 01, tổng tiền lương tháng 02 ước thực hiện 28,5 tỷ đồng, lương bình quân trong tháng 02 ước đạt 4.737.367 đồng/lao động.  
 

Theo - PHR/CafeFCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.902,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 621,75 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 466,31 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX115.015,8 +115.001,6 (807.028,6%) 5,42,7
HSX9,5 0,0 (0,0%) 1,67,2
HSX831.651,9 +831.644,2 (10.772.593,3%) 1,86,3
HSX654.705,0 +654.670,1 (1.875.845,6%) 16,23,2
HSX8.847,5 +8.836,4 (79.967,6%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -8,8 (-100,0%) 0,56,4
HSX33,0 0,0 (0,0%) 6,36,0
HSX362.742,1 +362.707,2 (1.039.275,7%) 9,23,4
HSX17.694,8 +17.685,2 (184.220,9%) 2,26,0
HSX8.847,5 +8.835,5 (73.629,1%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược