PHR

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (HSX)

Kế hoạch kinh doanh năm 2013: PHR dự kiến kế hoạch lợi nhuận sau thuế giảm 37% so với 2012

Năng suất vườn cây dự định chỉ đạt 1,84 tấn/ha, trong khi năng suất thực tế năm 2012 đã đạt 2 tấn/ha. Đặc biệt, giá bán cao su được dự báo sẽ tiếp tục sụt giảm, chỉ còn 62 triệu đồng/tấn.

 

Công ty cổ phần Cao Su Phước Hòa (PHR) dự định tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013. Chương trình ĐHCĐ sẽ thông qua kết quả kinh doanh 2012 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2013.
 
Theo tờ trình gửi ĐHCĐ, kết quả kinh doanh 2012 của PHR đã được HĐQT thông qua với LNST đạt 601 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức 30%.
 
Năm 2013, HĐQT đề ra kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu khá dè dặt. Cụ thể, năng suất vườn cây dự định chỉ đạt 1,84 tấn/ha, trong khi năng suất thực tế năm 2012 đã đạt 2 tấn/ha. Đặc biệt, giá bán cao su được dự báo sẽ tiếp tục sụt giảm, chỉ còn 62 triệu đồng/tấn, so với 65 triệu đồng/tấn thực hiện năm 2012.
 
Với tình hình chung có phần u ám, HĐQT đề xuất kế hoạch LNST công ty mẹ năm 2013 đạt 378 tỷ đồng, giảm 36,74% so với thực hiện năm 2012. 
 
Công ty chưa đề xuất kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm tới.
 
Tuy vậy, HĐQT đề nghị vẫn giữ nguyên mức chi trả cổ tức 30% cho cổ đông năm 2013.
 

 


Theo - CafeFCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.902,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 621,75 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 466,31 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX468.910,2 +468.895,8 (3.256.221,0%) 5,42,7
HSX9,5 0,0 (0,0%) 1,67,2
HSX787.415,1 +787.407,5 (10.360.625,1%) 1,86,3
HSX442.368,4 +442.333,6 (1.271.073,4%) 16,23,2
HSX8.847,5 +8.835,4 (73.323,0%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -3,3 (-100,0%) 0,56,4
HSX33,0 0,0 (0,0%) 6,36,0
HSX345.047,4 +345.011,2 (953.069,6%) 9,23,4
HSX35.389,6 +35.378,0 (304.982,3%) 2,26,0
HSX13,0 0,0 (0,0%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược