PHR

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (HSX)

Công bố thông tin: PHR báo cáo quản trị năm 2012

CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012.

Theo đó, năm 2012 công ty đã tổ chức 04 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 06 nghị quyết.

Giao dịch cổ phiếu: Ông Lê Phi Hùng – Chủ tịch HĐQT đã mua 63.080 CP;

Bà Nguyễn Thị Nguyệt – chị gái ông Nguyễn Văn Tân – Thành viên HĐQT đã bán 10.000 CP

Chi tiết báo cáo quản trị năm 2012.
 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.902,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 621,75 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 466,31 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX115.015,8 +115.001,6 (807.028,6%) 5,42,7
HSX9,5 0,0 (0,0%) 1,67,2
HSX831.651,9 +831.644,2 (10.772.593,3%) 1,86,3
HSX654.705,0 +654.670,1 (1.875.845,6%) 16,23,2
HSX8.847,5 +8.836,4 (79.967,6%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -8,8 (-100,0%) 0,56,4
HSX33,0 0,0 (0,0%) 6,36,0
HSX362.742,1 +362.707,2 (1.039.275,7%) 9,23,4
HSX17.694,8 +17.685,2 (184.220,9%) 2,26,0
HSX8.847,5 +8.835,5 (73.629,1%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược