PHR

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (HSX)

Quyền lợi cổ đông: PHR - 28/1 GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của PHR được tổ chức vào ngày 12/3/2013.

 Ngày 16/01/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 30/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ Phần Cao su Phước Hòa (mã CK: PHR) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/01/2013

Ngày đăng ký cuối cùng : 30/01/2013

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

2. Nội dung cụ thể:

  • Thời gian thực hiện: 12/03/2013.
  • Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần cao su Phước Hòa, địa chỉ: Ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
  • Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.

Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.902,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 621,75 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 466,31 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX787.415,2 +787.400,7 (5.430.349,6%) 5,42,7
HSX9,5 0,0 (0,0%) 1,67,2
HSX813.957,2 +813.949,4 (10.448.644,4%) 1,86,3
HSX513.147,2 +513.111,7 (1.445.385,2%) 16,23,2
HSX12,1 0,0 (0,0%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -3,3 (-100,0%) 0,56,4
HSX33,0 0,0 (0,0%) 6,36,0
HSX26.542,5 +26.507,0 (74.667,5%) 9,23,4
HSX70.779,0 +70.767,4 (607.445,1%) 2,26,0
HSX13,0 0,0 (0,0%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược