PHR

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (HSX)

Quyền lợi cổ đông: PHR - 28/1 GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của PHR được tổ chức vào ngày 12/3/2013.

 Ngày 16/01/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 30/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ Phần Cao su Phước Hòa (mã CK: PHR) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/01/2013

Ngày đăng ký cuối cùng : 30/01/2013

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

2. Nội dung cụ thể:

  • Thời gian thực hiện: 12/03/2013.
  • Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần cao su Phước Hòa, địa chỉ: Ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
  • Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.

Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.902,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 621,75 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 466,31 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX353.894,6 +353.879,8 (2.391.079,4%) 5,42,7
HSX8.847,4 +8.839,4 (109.669,7%) 1,67,2
HSX442.368,1 +442.360,9 (6.195.531,2%) 1,86,3
HSX415.826,3 +415.788,0 (1.085.608,4%) 16,23,2
HSX8.847,5 +8.838,2 (95.444,9%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -2,1 (-100,0%) 0,56,4
HSX389.284,2 +389.252,3 (1.220.226,6%) 6,36,0
HSX238.879,0 +238.850,2 (829.341,0%) 9,23,4
HSX8.847,5 +8.834,6 (68.485,2%) 2,26,0
HSX12,8 0,0 (0,0%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược