PHR

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (HSX)

Quyền lợi cổ đông: PHR - 28/1 GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của PHR được tổ chức vào ngày 12/3/2013.

 Ngày 16/01/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 30/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ Phần Cao su Phước Hòa (mã CK: PHR) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/01/2013

Ngày đăng ký cuối cùng : 30/01/2013

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

2. Nội dung cụ thể:

  • Thời gian thực hiện: 12/03/2013.
  • Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần cao su Phước Hòa, địa chỉ: Ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
  • Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.

Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.902,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 621,75 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 466,31 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX53.084,3 +53.067,7 (318.724,8%) 5,42,7
HSX8.847,5 +8.837,0 (84.161,5%) 1,67,2
HSX35.389,5 +35.381,8 (459.504,2%) 1,86,3
HSX460.063,1 +460.026,8 (1.267.291,5%) 16,23,2
HSX8.847,5 +8.836,2 (78.544,3%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -3,4 (-100,0%) 0,56,4
HSX8.847,7 +8.813,5 (25.770,6%) 6,36,0
HSX840.499,5 +840.475,0 (3.430.510,0%) 9,23,4
HSX13,0 0,0 (0,0%) 2,26,0
HSX12,0 0,0 (0,0%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược