PHR

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (HSX)

Kết quả kinh doanh năm 2012: PHR ước lãi 740 tỷ đồng lợi nhuận

So với kế hoạch năm, lợi nhuận năm 2012 của PHR vượt 45% kế hoạch năm.

Công ty cổ phần cao su Phước Hòa ( PHR) công bố ước kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

Theo đó, năm 2012 công ty khai thác xấp xỉ 20.000 tấn mủ quy khô, đạt 102,32% kế hoạch năm và chế biến được 30.710 tấn mủ thành phẩm. Tổng doanh thu từ sản phẩm cao su 2.016,5 tỷ đồng.

PHR ước đạt 740 tỷ đồng lợi nhuận, vượt 45% so với kế hoạch năm. Trong đó, 500 tỷ đồng là lợi nhuận từ kinh doanh cao su và 240 tỷ đồng là từ thanh lý vườn cây và hoạt động tài chính.

Với kết quả đạt được, năm 2013 Công ty đặt mục tiêu khai thác 10.636 ha cao su; sản lượng khai thác khoảng 19.600 tấn, tương đương năm 2012. Sản lượng tiêu thụ kế hoạch là 26.600 tấn, giảm 13% so với năm 2012.
 


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.902,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 621,75 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 466,31 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX468.910,2 +468.895,8 (3.256.221,0%) 5,42,7
HSX9,5 0,0 (0,0%) 1,67,2
HSX787.415,1 +787.407,5 (10.360.625,1%) 1,86,3
HSX442.368,4 +442.333,6 (1.271.073,4%) 16,23,2
HSX8.847,5 +8.835,4 (73.323,0%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -3,3 (-100,0%) 0,56,4
HSX33,0 0,0 (0,0%) 6,36,0
HSX345.047,4 +345.011,2 (953.069,6%) 9,23,4
HSX35.389,6 +35.378,0 (304.982,3%) 2,26,0
HSX13,0 0,0 (0,0%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược