PHR

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (HSX)

Kết quả kinh doanh năm 2012: PHR ước lãi 580 tỷ đồng

Doanh thu năm 2012 ước đạt 1.944 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 580 tỷ đồng.

Ngày 24/12/2012, Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa ( PHR) đã tổ chức lễ công bố hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2012.

Theo đó, tính đến ngày 25/12/2012, công ty đã thực hiện được 19.531,585 tấn mủ quy khô (đạt 100,16 % kế hoạch sản lượng năm). Nông trường trong công ty hoàn thành và vượt kế hoạch công ty giao, trong đó vượt sản lượng cao nhất là Nông trường Hưng Hòa (105,43%), Tân Hưng (104,29%), Nhà Nai (103,44%).

Doanh thu năm 2012 ước đạt 1.944 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 580 tỷ đồng. 


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.902,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 621,75 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 466,31 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX787.415,2 +787.400,7 (5.430.349,6%) 5,42,7
HSX9,5 0,0 (0,0%) 1,67,2
HSX813.957,2 +813.949,4 (10.448.644,4%) 1,86,3
HSX513.147,2 +513.111,7 (1.445.385,2%) 16,23,2
HSX12,1 0,0 (0,0%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -3,3 (-100,0%) 0,56,4
HSX33,0 0,0 (0,0%) 6,36,0
HSX26.542,5 +26.507,0 (74.667,5%) 9,23,4
HSX70.779,0 +70.767,4 (607.445,1%) 2,26,0
HSX13,0 0,0 (0,0%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược