PHR

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (HSX)

Kết quả kinh doanh 11 tháng: PHR báo lãi 519 tỷ đồng vượt kế hoạch cả năm

Sản lượng khai thác 11 tháng là 17.155 tấn, doanh thu lũy kế 1.784 tỷ đồng.

Công ty cổ phần cao su Phước Hòa PHR báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh tháng 11 và phương hướng tháng 12/2012.

Về sản xuất, trong tháng 11, công ty khai thác 2.490 tấn mủ quy khô (đạt 12,77% kế hoạch năm), chế biến được 3.800 tấn mủ các loại. Sau 11 tháng, sản lượng khai thác là 17.155 tấn, đạt 88% kế hoạch năm, công ty chế biến được 26.548 tấn mủ các loại.

Về kinh doanh, doanh thu tháng 11 của PHR là 139 tỷ đồng, với 2.204 tấn mủ giao bán, giá bình quân 63 triệu đồng/tấn. Sau 11 tháng, công ty đạt 1.784 tỷ đồng doanh thu, giá bán bình quân 65,7 triệu đồng/tấn.

Về lợi nhuận, PHR đạt 30 tỷ đồng lợi nhuận trong tháng 11, lũy kế đạt 519 tỷ đồng, vượt kế hoạch cả năm.


 


Theo - PHR/GafinCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.902,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 621,75 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 466,31 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX115.015,8 +115.001,6 (807.028,6%) 5,42,7
HSX9,5 0,0 (0,0%) 1,67,2
HSX831.651,9 +831.644,2 (10.772.593,3%) 1,86,3
HSX654.705,0 +654.670,1 (1.875.845,6%) 16,23,2
HSX8.847,5 +8.836,4 (79.967,6%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -8,8 (-100,0%) 0,56,4
HSX33,0 0,0 (0,0%) 6,36,0
HSX362.742,1 +362.707,2 (1.039.275,7%) 9,23,4
HSX17.694,8 +17.685,2 (184.220,9%) 2,26,0
HSX8.847,5 +8.835,5 (73.629,1%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược