PGI

Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO (HSX)

Công bố thông tin: PGI công bố giấy phép điều chỉnh tên

CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PGI) công bố giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập.

 

Theo đó, Công ty thay đổi tên thành CTCP Bảo hiểm PJICO và thay đổi tên các chi nhánh của TCT cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

Chi tiết trong file đính kèm tại đây.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 146,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 110,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 7.094,70 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX16,8 0,0 (0,0%) 1,56,0
HNX16,1 +0,1 (0,6%) 1,47,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược