PGI

Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO (HSX)

Công bố thông tin: PGI - Ngày ĐKCC tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2013 và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 12%

Ngày 07/03/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM đã có thông báo số 216/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông và tạm ứng cổ tức năm 2012 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO (mã CK: PGI)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2013

Ngày Đăng ký cuối cùng: 18/03/2013

Lý do:

  • Tổ chức Đại Hội cổ đông thường niêm 2013: Thời gian thực hiện là ngày 05/04/2013, tại Trụ sở công ty, tầng 21-22 Tòa nhà MIPEC - 229 Tây Sơn - Hà Nội.
  • Tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt: Tỷ lệ thực hiện 12% (1.200 VND/CP), thời gian thanh toán 26/04/2013.

Tải thông báo chi tiết


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 146,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 110,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 7.094,70 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX16,8 0,0 (0,0%) 1,56,0
HNX16,1 +0,1 (0,6%) 1,47,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược