PGI

Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO (HSX)

Công bố thông tin: PGI thông qua chia cổ tức năm 2012

CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PGI) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chia cổ tức và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

 

Theo đó, Hội đồng quản trị thống nhất thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 vào 8h ngày 5/4/2013 tại Hội trường tần 22, Văn phòng công ty, số 229 Tây Sơn – Đống Đa, Hà Nội.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị thống nhất mức tạm ứng chi cổ tức năm 2012 là 12%.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 146,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 110,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 7.094,70 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX16,8 0,0 (0,0%) 1,56,0
HNX16,1 +0,1 (0,6%) 1,47,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược