PGI

Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO (HSX)

Thay đổi nhân sự: PGI miễn nhiệm Tổng Giám đốc

CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PGI) công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Anh Dũng.

 

Theo đó, ông Nguyễn Anh Dũng sẽ thôi nắm giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/3/2013 để đảm nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị của PGI bổ nhiệm ông Đào Nam Hải – Phó Tổng Giám đốc nắm giữ chức vụ Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 1/3/2013.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 146,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 110,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 7.094,70 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX16,8 0,0 (0,0%) 1,56,0
HNX16,1 +0,1 (0,6%) 1,47,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược