PGI

Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO (HSX)

KQKD 9 tháng: PGI lãi hợp nhất 78 tỷ đồng

So với kế hoạch kinh doanh năm 2012, PGI hoàn thành 66,8% kế hoạch doanh thu phí bảo hiểm gốc và 70% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Công ty cổ phần Bảo hiểm PJICO ( PGI) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2012.

Quý III/2012, PGI đạt 478 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm gốc, tương đương cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm của PGI đạt 394,3 tỷ đồng, tăng gần 13%. Lợi nhuận gộp từ kinh doanh bảo hiểm của PGI tăng 29,4%.

Tuy nhiên, trong kỳ, chi phí quản lý của PGI tăng mạnh; công ty đạt 24,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 9%.

Lũy kế 9 tháng, PGI đạt 1.428,34 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm gốc, tăng 5% so với cùng kỳ. Trong đó, tiền thu phí bảo hiểm xe cơ giới là 715 tỷ đồng, chiếm 50% tổng doanh thu.

Doanh thu bảo hiểm thuần đạt 1.224,7 tỷ đồng, tăng 15%. Lợi nhuận sau thuế đạt 77,8 tỷ đồng. So với kế hoạch kinh doanh năm 2012, PGI hoàn thành 66,8% kế hoạch doanh thu phí bảo hiểm gốc (2.135 tỷ đồng) và 70% kế hoạch lợi nhuận trước thuế (140 tỷ đồng).

Tới ngày 30/9, PGI có 499,5 tỷ đồng tiền và tương đương tiền. Ngoài ra, PGI còn có khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng tới 1 năm là gần 710 tỷ đồng.


Theo - HOSE/GafinCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 146,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 110,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 7.094,70 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX16,8 0,0 (0,0%) 1,56,0
HNX16,1 +0,1 (0,6%) 1,47,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược