PGI

Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO (HSX)

PGI lãi 53,6 tỷ đồng trong 6 tháng

Trong đó, riêng quý II lãi 28,9 tỷ đồng, tăng 10,7% so với quý II/2011.

CTCP Bảo hiểm PJICO (PGI) công bố báo cáo tài chính quý II/2012. Theo đó, dù cho lợi nhuận gộp giảm 4,6%, hoạt động kinh doanh bảo hiểm có lợi nhuận thuần tăng hơn 108% nhờ  tiết giảm chi phí quản lý kinh doanh hơn 29% tương đương giảm 30 tỷ đồng. Cụ thể như sau:

Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 439,5 tỷ đồng, tăng 17,6%; bồi thường phần trách nhiệm giữ lại 195,8 tỷ đồng, tăng 25,8%; lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm đạt 162,3 tỷ đồng, giảm 4,6% so với quý II/2011.

Lợi nhuận thuần kinh doanh bảo hiểm quý II đạt 15,1 tỷ đồng, tăng 108,9%; lãi hoạt động tài chính giảm 16,3% đạt mức 2,9 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 33,3 tỷ đồng, giảm 4,3%; lợi nhuận sau thuế đạt 28,9 tỷ đồng, tăng 10,7% so với quý II/2011.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 830,5 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 289,2 tỷ đồng; lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 1,4 tỷ đồng, giảm 81,8% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí bán hàng trong 6 tháng đầu năm tăng mạnh.

Lãi hoạt động tài chính 6 tháng đạt 69,2 tỷ đồng, tăng 20% so với 6 tháng đầu năm 2011.

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 66,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 53,6 tỷ đồng.


Theo - HOSE/TTVNCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 146,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 110,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 7.094,70 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX16,8 0,0 (0,0%) 1,56,0
HNX16,1 +0,1 (0,6%) 1,47,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược