PGI

Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO (HSX)

PGI: Lựa chọn đơn vị kiểm toán

CTCP Bảo hiểm Pijico (PGI) công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 như sau:

Theo đó, PGI đã ký hợp đồng với Công ty Kiểm toán Deloitte và Công ty Kiểm toán Deloitte có nhiệm vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và năm 2012 của Công ty mẹ và hợp nhất của PGI. 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 146,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 110,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 7.094,70 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX16,8 0,0 (0,0%) 1,56,0
HNX16,1 +0,1 (0,6%) 1,47,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược