PGI

Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO (HSX)

PGI: Bị nhắc nhở về việc công bố thông tin

CTCP Bảo hiểm PJICO bị nhắc nhở về việc công bố thông tin trên website của công ty.

Theo quy định về công bố thông tin, công ty cổ phần bảo hiểm PJICO vẫn chưa công bố nội dung báo cáo tài chính quý I/2012, tài liệu họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.

Do vậy SGDCK nhắc nhở công ty nhanh chóng cập nhật thông tin.


Theo - HSXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 146,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 110,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 7.094,70 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX16,8 0,0 (0,0%) 1,56,0
HNX16,1 +0,1 (0,6%) 1,47,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược