PGI

Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO (HSX)

PGI: Năm 2012 lợi nhuận tối thiểu đạt 140 tỷ đồng

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PGI) thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế tối thiểu 140 tỷ đồng.

Cụ thể, Đại hội thông qua 2.534 tỷ đồng doanh thu. Trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc là 2.135 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 140 tỷ đồng.  Trong đó lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc là 15 tỷ đồng.

Chi tiết nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 146,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 110,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 7.094,70 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX16,8 0,0 (0,0%) 1,56,0
HNX16,1 +0,1 (0,6%) 1,47,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược