PET

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (HSX)

Công bố thông tin: PET thành lập công ty Dịch vụ bán lẻ dầu khí

Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET) công bố thành lập CTCP Dịch vụ bán lẻ Dầu khí như sau:

 

Công ty có vốn điều lệ 15 tỷ đồng trong đó PET sở hữu 60% vốn điều lệ. Ông Nguyễn Phương Huy chức vụ Giám đốc là người đại diện theo pháp luật.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 10.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 220,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 165,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -15,5 (-100,0%) 1,38,5
HSX52,0 0,0 (0,0%) 1,814,5
HSX88.473,7 +88.465,6 (1.093.517,8%) 2,75,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược