PET

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (HSX)

Công bố thông tin: PET thông qua tạm ứng cổ tức năm 2012

Hội đồng quản trị của Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET) thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2012.

 

Theo đó, cổ tức được tạm ứng theo tỷ lệ 10% và được thực hiện trong tháng 3/2013.

Thời gian chốt danh sách: trong tháng 2/2013.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 10.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 220,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 165,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -15,5 (-100,0%) 1,38,5
HSX150.405,7 +150.345,7 (250.576,2%) 1,814,5
HSX353.894,5 +353.885,3 (3.850.765,0%) 2,75,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược