PET

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (HSX)

Kết quả kinh doanh: PET lãi hợp nhất 48,8 tỷ đồng trong quý IV

Lũy kế cả năm 2012 công ty lãi ròng 191,6 tỷ đồng, giảm gần 33% so với 2011.

 

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV và cả năm 2012.

Tổng doanh thu thuần trong quý IV PET đạt 2.526,25 tỷ đồng, giảm 10,4% so với cùng kỳ và lãi gộp đạt 227 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Nhờ chi phí tài chính trong kỳ giảm 43% so với  quý IV/2011 và khấu trừ các chi phí hoạt động, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ PET đạt 48,84 tỷ đồng, tăng trên 7% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2012, PET lãi ròng 191,6 tỷ đồng sau thuế, trong đó 176,93 là phần lãi dành cho cổ đông công ty mẹ, giảm gần 33% so với 2011. Tuy sụt giảm so với năm 2011, kết quả lợi nhuận cả năm của PET vẫn vượt kế hoạch lợi nhuận mà đại hội cổ đông thông qua.

Chi tiết kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV/2012. 

Kết quả kinh doanh: PET lãi hợp nhất 48,8 tỷ đồng trong quý IVPET

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 10.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 220,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 165,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -15,5 (-100,0%) 1,38,5
HSX52,0 0,0 (0,0%) 1,814,5
HSX88.473,7 +88.465,6 (1.093.517,8%) 2,75,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược