PET

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (HSX)

Công bố thông tin: PET báo cáo quản trị năm 2012

Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET) báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012.

 Theo đó, năm 2012 công ty tổ chức 05 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 26 nghị quyết.

Giao dịch cổ phiếu: có 03 giao dịch được diễn ra trong năm 2012

Ông Phùng Tuấn Hà – Ủy viên HĐQT đã mua 547.910 CP

Ông Vũ Xuân Lũng – Chủ tịch HĐQT mua: 18.780 CP

Bà PHạm Thị Thu Hiền – em Phó Tổng Giám đốc bán 74.000 CP.

Chi tiết báo cáo quản trị năm 2012.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 10.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 220,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 165,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -15,5 (-100,0%) 1,38,5
HSX52,0 0,0 (0,0%) 1,814,5
HSX88.473,7 +88.465,6 (1.093.517,8%) 2,75,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược