PET

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (HSX)

Giao dịch nội bộ: PET – Ủy viên HĐQT đã mua 91.900 CP

Do không phù hợp về giá nên ông Phùng Tuấn Hà – Ủy viên HĐQT của Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET) đã không mua được hết 300.000 CP như đã đăng ký.

Tên người thực hiện giao dịch: Phùng Tuấn Hà

Mã chứng khoán: PET

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 609.570 CP

Số lượng đăng ký mua: 300.000 CP

Số lượng CP đã mua: 91.900 CP

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 701.470 CP

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 4/12/2012 đến ngày 4/12/2013

Lý do không thực hiện hết giao dịch: Diễn biến giá không phù hợp


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 10.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 220,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 165,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -15,5 (-100,0%) 1,38,5
HSX52,0 0,0 (0,0%) 1,814,5
HSX88.473,7 +88.465,6 (1.093.517,8%) 2,75,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược