PET

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (HSX)

Giao dịch liên quan: PET – Em Phó Tổng Giám đốc đã bán 74.000 CP

Tổng số cổ phiếu em bà Phạm Thị Hồng Điệp – Phó Tổng Giám đốc của PET nắm giữ sau giao dịch giảm xuống còn 594 CP.

Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Thị Thu Hiền

Mã chứng khoán: PET

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 74.594 cổ phiếu

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Phạm Thị Hồng Điệp

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Em

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 74.594 cổ phiếu

Số lượng CP đã bán: 74.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 594 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: thu hồi vốn

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 17/12/2012

Lý do không giao dịch hết số lượng đã đăng ký: Số cổ phiếu nhỏ, lẻ nên chưa giao dịch hết.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 10.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 220,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 165,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -15,5 (-100,0%) 1,38,5
HSX57,9 0,0 (0,0%) 1,814,5
HSX8.847,4 +8.839,0 (104.479,7%) 2,75,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược