PET

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (HSX)

Kết quả kinh doanh: Năm 2012 PET vượt 25% kế hoạch lợi nhuận

Năm 2012, Công ty ước đạt 10.700 tỷ đồng doanh thu, bằng 107% kế hoạch; lợi nhuận đạt 301 tỷ đồng, bằng 125% kế hoạch.

Chiều 20/12, Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí ( PET) đã tổ chức Hội nghị Người lao động, Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và triển khai kế hoạch năm 2013.

Chủ tịch Hội đồng quản trị PET, ông Vũ Xuân Lũng cho biết doanh thu hợp nhất ước đạt 10.700 tỉ đồng (bằng 107% kế hoạch năm, tương đương năm trước), lợi nhuận trước thuế ước đạt 301 tỉ đồng (bằng 125% kế hoạch năm). Nộp ngân sách Nhà nước ước ước đạt 1.100 tỉ đồng (bằng 110% kế hoạch năm).

Dịch vụ thương mại và phân phối tiếp tục là mảng kinh doanh chủ đạo, chiếm tỷ trọng 86,01% tổng doanh thu và 64,45% tổng lợi nhuận của PET. 


Theo - PetrotimeCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 10.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 220,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 165,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -15,5 (-100,0%) 1,38,5
HSX52,0 0,0 (0,0%) 1,814,5
HSX88.473,7 +88.465,6 (1.093.517,8%) 2,75,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược