PET

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (HSX)

Kế hoạch kinh doanh 2013: PET đặt kế hoạch lợi nhuận 165 tỷ đồng

Năm 2012, PVN chỉ cho PET vay 480 tỷ đồng trong tổng hạn mức 1.000 tỷ đồng, số tiền còn lại PET phải vay các ngân hàng thương mại.

Tổng công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Dầu khí ( PET) đặt kế hoạch năm 2013 với doanh thu 8.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 165 tỷ đồng. Với mảng kinh doanh phân phối điện thoại di động và các sản phẩm công nghệ thông tin, PET sẽ tiếp cận nhiều hãng sản xuất nổi tiếng để tìm kiếm hợp đồng phân phối.

Năm 2012, để thu xếp vốn cho hoạt động sản xuất-kinh doanh khi Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam chỉ cho vay 480 tỷ đồng trong tổng hạn mức 1.000 tỷ đồng, PET đã xin hạn mức tại các tổ chức tín dụng. Các khoản vay được quản lý, không phát sinh nợ quá hạn.

Để đảm bảo hoạt động liên tục, PET cần khoảng 1.800 tỷ đồng vốn lưu động. Trong khi vốn chủ sở hữu chỉ đáp ứng 400 tỷ đồng; 1.400 tỷ đồng còn lại PET vay các ngân hàng thương mại.


Theo - ĐTCKCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 10.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 220,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 165,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -15,5 (-100,0%) 1,38,5
HSX58,0 0,0 (0,0%) 1,814,5
HSX380.436,6 +380.427,8 (4.347.746,5%) 2,75,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược