PET

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (HSX)

Giao dịch nội bộ: PET – Tổng Giám đốc đăng ký mua 300.000 CP

Thời gian giao dịch từ ngày 4/12/2012.

Tên người thực hiện giao dịch: Phùng Tuấn Hà

Mã chứng khoán: PET

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 609.570 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 909.570 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 4/12/2012 đến ngày 2/1/2013.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 10.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 220,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 165,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -15,5 (-100,0%) 1,38,5
HSX52,0 0,0 (0,0%) 1,814,5
HSX88.473,7 +88.465,6 (1.093.517,8%) 2,75,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược