PET

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (HSX)

Kết quả kinh doanh: PET – năm 2012 dự kiến vượt 17% kế hoạch lợi nhuận

Lũy kế 10 tháng PET đạt gần 240 tỷ đồng lợi nhuận.

 Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET) công bố tình hình kinh doanh 10 tháng năm 2012.

Theo đó, tính đến hết tháng 10 công ty lãi xấp xỉ 240 tỷ đồng và dự kiến trong năm 2012 sẽ đạt 280 tỷ đồng lợi nhuận vượt 17% so với kế hoạch đại hội cổ đông đã thông qua.

Dư nợ ngắn hạn của PET đã giảm từ trên 1.000 tỷ đồng vào cuối quý III/2012 còn khoảng 800 tỷ đồng ở thời điểm hiện tại và sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới do từ khi công ty phân phối cho Samsung, hàng tồn kho được giảm kể vì Samsung có nhà máy sản xuất tại Việt Nam không phải nhập khẩu như trước đây.

Ngoài ra, PET còn được áp dụng chế độ trả chậm trong 1 tháng thay vì phải thanh toán trước từ 2-3 tuần như khi phân phối cho Nokia.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 10.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 220,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 165,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -15,5 (-100,0%) 1,38,5
HSX52,0 0,0 (0,0%) 1,814,5
HSX88.473,7 +88.465,6 (1.093.517,8%) 2,75,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược