PDN

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (HSX)

Quyền lợi cổ đông: PDN – 13/3 GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên

Thời gian tổ chức đại hội dự kiến vào ngày 11/4/2013.

 

Ngày 04/03/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 183/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ Phần Cảng Đồng Nai (mã CK: PDN) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền              : 13/03/2013

Ngày đăng ký cuối cùng                               : 15/03/2013

Lý do và mục đích:  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Nội dung cụ thể:

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 11/04/2013

Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau

Nội dung họp: Sẽ thông báo sau.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 42,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 31,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -11,6 (-100,0%) 0,00,0
HSX61.932,0 +61.887,5 (139.073,0%) 9,04,9
HNX0,0 -12,4 (-100,0%) 8,84,0
HSX601.620,8 +601.591,0 (2.018.761,6%) 0,543,7
HSX17.695,4 +17.631,9 (27.766,7%) 5,24,0
HSX8.847,6 +8.827,8 (44.584,6%) 2,96,3
HSX353.894,6 +353.872,3 (1.583.321,2%) 3,96,5
HNX0,0 -20,0 (-100,0%) 2,35,4
HSX115.016,1 +114.976,4 (289.613,1%) 8,74,1
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -4,6-0,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược