PDN

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (HSX)

Công bố thông tin: PDN giải trình chậm CBTT

CTCP Cảng Đồng Nai (PDN) có công văn giải trình việc chậm công bố nghị quyết Hội đồng quản trị như sau:

 Công ty đã tiến hành họp vào cuối tuần, bộ phận soạn thảo văn bản đã triển khai thực hiện ngay sau khi cuộc họp và trình ký hồ sơ. Tuy nhiên ngày hôm sau là 02 ngày nghỉ cuối tuần, công ty không làm việc do đó sang tuần PDN mới tiến hành công bố thông tin.

Công ty xin rút kinh nghiệm và sẽ thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin theo quy định.


Theo - StoxplusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 42,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 31,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -12,5 (-100,0%) 0,00,0
HSX44.237,2 +44.197,7 (111.892,9%) 9,04,9
HNX12,1 -0,1 (-0,8%) 8,84,0
HSX17.695,0 +17.668,8 (67.567,3%) 0,543,7
HSX73,1 0,0 (0,0%) 5,24,0
HSX8.847,5 +8.830,0 (50.457,4%) 2,96,3
HSX106.168,6 +106.143,6 (424.574,3%) 3,96,5
HNX0,0 -20,5 (-100,0%) 2,35,4
HSX645.857,7 +645.815,8 (1.539.489,3%) 8,74,1
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -4,6-0,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược