PDN

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (HSX)

Phân phối lợi nhuận: PDN tạm ứng cổ tức đợt 1/2012

Cổ tức thanh toán bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%.

 Ngày 07/12/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 971/2012/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng cho việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2012 của Công ty Cổ Phần Cảng Đồng Nai (mã CK: PDN) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/12/2012

Ngày đăng ký cuối cùng : 28/12/2012

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2012.

Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ thanh toán: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

Thời gian thực hiện: 21/01/2013


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 42,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 31,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -11,0 (-100,0%) 0,00,0
HSX8.847,8 +8.800,8 (18.725,2%) 9,04,9
HNX11,0 +0,1 (0,9%) 8,84,0
HSX743.178,5 +743.151,2 (2.722.165,6%) 0,543,7
HSX79.627,0 +79.562,0 (122.403,0%) 5,24,0
HSX88.473,8 +88.453,9 (444.492,0%) 2,96,3
HSX88.473,9 +88.447,7 (337.586,5%) 3,96,5
HNX18,3 +1,6 (9,6%) 2,35,4
HSX141.558,2 +141.515,0 (327.581,0%) 8,74,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) -4,6-0,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược