PDN

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (HSX)

Phân phối lợi nhuận: PDN tạm ứng cổ tức đợt 1/2012

Cổ tức thanh toán bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%.

 Ngày 07/12/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 971/2012/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng cho việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2012 của Công ty Cổ Phần Cảng Đồng Nai (mã CK: PDN) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/12/2012

Ngày đăng ký cuối cùng : 28/12/2012

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2012.

Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ thanh toán: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

Thời gian thực hiện: 21/01/2013


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 42,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 31,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,00,0
HSX8.847,9 +8.800,4 (18.527,1%) 9,04,9
HNX0,0 -11,6 (-100,0%) 8,84,0
HSX521.994,5 +521.970,1 (2.134.846,8%) 0,543,7
HSX822.805,2 +822.735,2 (1.175.336,0%) 5,24,0
HSX115.015,9 +114.997,3 (618.264,9%) 2,96,3
HSX8.847,7 +8.817,9 (29.590,2%) 3,96,5
HNX0,0 -19,0 (-100,0%) 2,35,4
HSX300.810,6 +300.778,6 (939.933,0%) 8,74,1
UPCOM0,0 -1,4 (-100,0%) -4,6-0,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược