PDN

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (HSX)

Công bố thông tin: PDN bị nhắc nhở chậm CBTT

Lý do: chậm công bố thông tin tạm ứng cổ tức lần 1/2012

 Sở GDCK Tp.HCM cho biết đã nhận được công văn của CTCP Cảng Đồng Nai (PDN) về viêc tạm ứng cổ tức lần 1/2012

Tuy nhiên, quyết định được ký kết vào ngày 30/11/2012 nhưng tới 5/12/2012 Sở GDCK Tp.HCM mới nhận được thồng báo.

Sở GDCK Tp.HCM nhắc nhở và đề nghị Công ty phải nghiêm túc thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định, đồng thời gửi công văn giải trình trước ngày 11/12/2012


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 42,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 31,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -12,5 (-100,0%) 0,00,0
HSX44.237,2 +44.197,7 (111.892,9%) 9,04,9
HNX12,1 -0,1 (-0,8%) 8,84,0
HSX17.695,0 +17.668,8 (67.567,3%) 0,543,7
HSX73,1 0,0 (0,0%) 5,24,0
HSX8.847,5 +8.830,0 (50.457,4%) 2,96,3
HSX106.168,6 +106.143,6 (424.574,3%) 3,96,5
HNX0,0 -20,5 (-100,0%) 2,35,4
HSX645.857,7 +645.815,8 (1.539.489,3%) 8,74,1
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -4,6-0,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược