PDN

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (HSX)

Công bố thông tin: PDN điều chỉnh thời gian tạm ứng cổ tức lần 1/2012

Hội đồng quản trị của CTCP Cảng Đồng Nai (PDN) thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành tạm ứng cổ tức lần 1/2012.

Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông để tiến hành tạm ứng cổ tức lần 1/2012 vào 28/12/2012 và thời gian chi trả cổ tức từ ngày 21/1/2013. 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 42,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 31,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -13,0 (-100,0%) 0,00,0
HSX442.368,4 +442.325,5 (1.031.061,9%) 9,04,9
HNX11,5 +0,5 (4,5%) 8,84,0
HSX150.405,4 +150.376,3 (515.870,6%) 0,543,7
HSX8.848,1 +8.782,9 (13.470,7%) 5,24,0
HSX17.694,9 +17.674,9 (88.374,6%) 2,96,3
HSX35.389,7 +35.367,2 (157.187,4%) 3,96,5
HNX0,0 -20,7 (-100,0%) 2,35,4
HSX123.863,5 +123.820,0 (284.643,7%) 8,74,1
UPCOM0,0 -1,8 (-100,0%) -4,6-0,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược