PDN

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (HSX)

Công bố thông tin: PDN thông qua tạm ứng cổ tức lần 1/2012

Cổ tức dự kiến chi trả trong tháng 1/2013.

Hội đồng quản trị của CTCP Cảng Đồng Nai (PDN) thống nhất thời gian tạm ứng cổ tức lần 1/2012 theo tỷ lệ 10% bằng tiền mặt.

Thời gian chốt danh sách cổ đông vào 31/12/2012 và ngày dự kiến thanh toán cổ tức vào 21/01/2013


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 42,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 31,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM12,0 +1,0 (9,1%) 0,00,0
HSX17.695,2 +17.647,5 (36.996,9%) 9,04,9
HNX11,0 +0,1 (0,9%) 8,84,0
HSX637.010,2 +636.983,1 (2.346.162,2%) 0,543,7
HSX70.779,6 +70.710,1 (101.741,1%) 5,24,0
HSX35.389,6 +35.369,5 (175.967,9%) 2,96,3
HSX8.847,6 +8.820,2 (32.190,7%) 3,96,5
HNX21,4 +1,4 (7,0%) 2,35,4
HSX194.642,4 +194.599,1 (449.940,1%) 8,74,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) -4,6-0,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược