PDN

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (HSX)

Kết quả kinh doanh: Lợi nhuận quý III PDN tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ

Quý III, PDN lãi 14,1 tỷ đồng nâng lợi nhuận lũy kế 9 tháng lên 32,53 tỷ đồng, tăng gần 40% so với 9 tháng năm 2011.

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai PDN công bố báo cáo tài chính quý III/2012 với gần 48 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 61,26% so với cùng kỳ và lợi nhuận có mức tăng 42,8% khi đạt 21,84 tỷ đồng.

Sau khi giảm trừ các khoản chi phí hoạt động, lợi nhuận sau thuế quý III, PDN đạt 14,1 tỷ đồng tăng gần gấp đôi so với con số 7,12 tỷ đồng ở quý III/2011.

Lũy kế 9 tháng, công ty đạt 118 tỷ đồng doanh thu thuần và 32,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cùng tăng hơn 30% so với 9 tháng năm 2011 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 42,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 31,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -13,4 (-100,0%) 0,00,0
HSX44.237,2 +44.197,7 (111.892,9%) 9,04,9
HNX11,5 0,0 (0,0%) 8,84,0
HSX17.695,0 +17.668,8 (67.567,3%) 0,543,7
HSX73,1 0,0 (0,0%) 5,24,0
HSX8.847,5 +8.830,0 (50.457,4%) 2,96,3
HSX106.168,6 +106.143,6 (424.574,3%) 3,96,5
HNX0,0 -20,5 (-100,0%) 2,35,4
HSX645.857,7 +645.815,8 (1.539.489,3%) 8,74,1
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -4,6-0,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược