PDN

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (HSX)

Giải trình KQKD: Lợi nhuận 6 tháng của PDN tăng trên 10%

Nguyên nhân là doanh thu tăng và tổng chi phí tăng đã làm cho lợi nhuận sau thuế 6 tháng của PDN tăng 11,83% so với cùng kỳ.

CTCP Cảng Đồng Nai (PDN) giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2012 tăng so với cùng kỳ.

Doanh thu 6 tháng của PDN tăng 13,17% do doanh thu hoạt động khai thác tăng; doanh thu hoạt động tài chính giảm và doanh thu hoạt động khác giảm.

Ngoài ra, các khoản chi phí hoạt động cũng tăng nhưng riêng chi phí tài chính lại giảm.

Chi tiết giải trình tại đây


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 42,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 31,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -13,4 (-100,0%) 0,00,0
HSX44.237,2 +44.197,7 (111.892,9%) 9,04,9
HNX11,5 0,0 (0,0%) 8,84,0
HSX17.695,0 +17.668,8 (67.567,3%) 0,543,7
HSX73,1 0,0 (0,0%) 5,24,0
HSX8.847,5 +8.830,0 (50.457,4%) 2,96,3
HSX106.168,6 +106.143,6 (424.574,3%) 3,96,5
HNX0,0 -20,5 (-100,0%) 2,35,4
HSX645.857,7 +645.815,8 (1.539.489,3%) 8,74,1
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -4,6-0,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược