PDN

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (HSX)

PDN: Báo cáo tình hình 6 tháng đầu năm

CTCP Cảng Đồng Nai (PDN) công bố báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm như sau:

 Chi tiết trong file đính kèm tại đây


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 42,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 31,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -13,0 (-100,0%) 0,00,0
HSX8.847,8 +8.805,3 (20.718,4%) 9,04,9
HNX11,5 +0,5 (4,5%) 8,84,0
HSX79.626,5 +79.597,5 (274.474,3%) 0,543,7
HSX68,6 0,0 (0,0%) 5,24,0
HSX20,0 0,0 (0,0%) 2,96,3
HSX327.352,6 +327.330,1 (1.454.800,2%) 3,96,5
HNX0,0 -20,7 (-100,0%) 2,35,4
HSX619.315,6 +619.272,7 (1.443.526,2%) 8,74,1
UPCOM0,0 -1,8 (-100,0%) -4,6-0,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược